Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

Pola oznaczone * są wymagane.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Nr telefonu *

Nazwa firmy *

Adres firmy *

NIP *

Data wystąpienia naruszenia *

Godzina wystąpienia naruszenia *

Nr lokalu (pomieszczenia) *

Rodzaj naruszenia ?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ogólnego rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.)*