Systemy zarządzania firmą

 

InsERT – system sprzedaży Subiekt GT

Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp.

Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, że Subiekt to najczęściej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.

Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego.

Subiekt GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Rachmistrza GT – program do prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, Rewizora GT – program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT – system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem. Od wersji 1.29 Subiekt GTjest w pełni zgodny z Microsoft SQL Server 2012.

Podstawowe możliwości Subiekta GT:

pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;
prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe);
pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;
obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi;
rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.);
pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych;
wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów;
rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych);
pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT;
pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor GT.

Użytkownikom, którzy chcieliby dopasować Subiekta GT do specyficznych potrzeb, polecamy Sferę dla Subiekta GT – dodatek umożliwiający rozbudowę systemu sprzedaży. Funkcjonalność Subiekta GT rozszerzą również specjalne pakiety –niebieski PLUS dla InsERT GT,zielony PLUS dla InsERT GT iczerwony PLUS dla InsERT GT.

Integracja programu z mobilnym Subiektem, oscGT i Sello stwarza całkiem nowe możliwości, sprzyjając poszerzeniu rynku zbytu. Towary z Subiekta GT mogą być sprzedawane w terenie (mobilny Subiekt) oraz w internecie – zarówno w sklepie internetowym (oscGT), jak i na aukcjach (Sello).

Najważniejsze cechy programu Subiekt GT

Profesjonalny system magazynowo-handlowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Dostosowany do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający łatwe rozpoczęcie pracy z programem.
Możliwość elektronicznego wysyłania danych do biura rachunkowego.
Ewidencjonowanie użytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnień do wykonywania określonych operacji.
Rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (możliwość uruchamiania modułów w zakładkach jak w przeglądarkach internetowych; rozbudowana parametryzacja list, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, zarządzanie kolumnami i wiele innych).
Stały monitoring kondycji firmy dzięki szeregowi zestawień.
Szereg skrótów klawiszowych umożliwiających obsługę programu wyłącznie za pomocą klawiatury.
Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień w oparciu o technologie SQL, XML i COM.
Motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 lub 2012 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.
Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.
Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (główne). Możliwość zaawansowanego zarządzania wydrukami graficznymi z poziomu programu, wraz z możliwością ich edycji.
Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie), wraz z pełną historią. Rozrachunki wspólne z Rewizorem GT.
Licencja na trzy stanowiska w standardzie.

Wspólne cechy dokumentów

Łatwe wybieranie kontrahentów do dokumentów, zarówno z listy, jak i z mechanizmu InsTYNKT, który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez użytkownika fragmentu tekstu związanego z kontrahentem.
Łatwe wstawianie specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów dostępny z widocznej listy (możliwość filtrowania), za pomocą mechanizmu InsTYNKT, jak i z użyciem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy lub RS).
Podgląd wystawionych już dokumentów oraz możliwość ich edytowania.
Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych.
Multi podgląd dokumentów w widoku HTML-owym.
Możliwość wydruku dokumentu w oparciu o wiele wzorców wydruku graficznych, jak i tekstowych.
Możliwość wysyłania dokumentu w formacie PDF drogą elektroniczną.
Możliwość drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartości dokumentu.
Rozliczanie dokumentu za pomocą jednego kliknięcia, jak również śledzenie historii rozliczenia.
Łatwe i rozbudowane możliwości filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie szeregu kryteriów.
Możliwość dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu.
Dostęp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu.
Śledzenie historii cen towaru w trakcie wypisywania dokumentu.
Możliwość potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach.
Możliwość wpisywania własnych uwag do dokumentu.
Możliwość przypisywania dowolnej, definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie wykorzystywane są m.in. do filtrowania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów księgowych.
Dostępność różnych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu.
Możliwość parametryzowania ustawień dokumentów.
Możliwość unieważniania dokumentów.
Wysyłanie i pobieranie dokumentów za pomocą mechanizmu komunikacji plikowej.
Ewidencjonowanie i rozliczanie handlu złomem oraz innych na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge), wraz z naliczaniem VAT na podstawie faktur wewnętrznych.
Naliczanie i rozliczanie podatku akcyzowego od węgla i innych materiałów opałowych.

Dokumenty sprzedaży

Obsługa podstawowych typów dokumentów: faktur sprzedaży, rachunków sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych, faktur detalicznych na podstawie paragonów, korekt faktur, zwrotów detalicznych, faktur zaliczkowych.
Konfigurowalność kolejności wydawania towarów: FIFO, LIFO, wg terminów ważności.
Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto.
Sprzedaż towarów poprzez wartość.
Wystawianie dokumentów sprzedaży w różnych walutach po różnych kursach.
Pobieranie kursów walut za pomocą mechanizmu InsMail.
Możliwość przeliczania wstawionych już pozycji wg innych cen.
Obsługa handlu z krajami UE oraz spoza UE.
Obsługa transakcji VAT wraz z kodami transakcji.
Możliwość sprzedaży usług jednorazowych, czyli takich, których nie chcemy ewidencjonować w kartotece towarów.
Ustawianie odpowiednich rabatów w oparciu o domyślny rabat przypisany kontrahentowi, towarom, aktualną promocję lub podany ręcznie.
Automatyczne wyliczanie podatku VAT już w fazie wypisywania dokumentu.
Definiowanie innego odbiorcy towaru niż płatnik dokumentu.
Możliwość dobierania rabatów do zadeklarowanej wartości dokumentu.
Obsługa przedpłat od kontrahentów do dokumentów.
Płatności gotówkowe, kartami płatniczymi, przelewem, kredytowe, kredytem kupieckim z określonym terminem płatności.
Możliwość definiowania do jakiej kasy została dokonana gotówkowa płatność dokumentu.
Definiowanie na jaki rachunek bankowy została dokonana płatność przelewem.
Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych, wraz ze statusami fiskalizacji.
Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzedaży z kasy fiskalnej.
Możliwość samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego, jeśli odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej jest niemożliwy.
Ustawianie skutku magazynowego – czy dokument ma wydawać towar z magazynu natychmiast po zapisaniu, czy w terminie późniejszym.
Łatwe wypisywanie korekt do faktur sprzedaży i zwrotów detalicznych za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie.
Możliwość wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejących w Subiekcie GT(np. wystawionych przed wdrożeniem programu).
Ewidencjonowanie i drukowanie adresu korespondencyjnego oraz adresu dostawy kontrahenta.
Obsługa handlu w walutach obcych między polskimi podmiotami.
Drukowanie numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych.

Dokumenty zakupu

Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu.
Możliwość wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczałtowych.
Obsługa wystawiania i potwierdzania not korygujących.
Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów za pomocą ich numerów oryginalnych, jak i nadawanych im numerów w Subiekcie GT.
Kontrola unikalności numerów oryginalnych dokumentów.
Łatwe wypisywanie korekt do dokumentów oraz not korygujących za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie korygowanym.
Możliwość skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.
Wystawianie faktur wewnętrznych na podstawie istniejących lub nieistniejących dokumentów zakupu, wystawianie korekt faktur wewnętrznych.

Zamówienia i faktury zaliczkowe

Wystawianie dokumentów zamówień od klientów oraz do dostawców.
Możliwość przekształcania zamówień w dokumenty handlowe, jak i magazynowe.
Przekształcanie zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów.
Ewidencjonowanie wpłat od klientów na poczet zamówień za pomocą faktur zaliczkowych.
Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma.
Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: różnicowa i proporcjonalna.
Fiskalizacja faktur zaliczkowych.
Możliwość wyboru wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.
Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym obowiązywania różnych stawek VAT na towary występujące w zamówieniu.
Wyliczanie prognozowanej marży i zysku na zamówieniu od klienta.
Ostrzeganie lub/i blokowanie przyjmowania zamówień od klientów zalegających z płatnościami.
Definiowanie i drukowanie sugerowanych form płatności.
Naliczanie i rozliczanie odpisów na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Dokumenty magazynowe

Ewidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym także z wirtualnym naliczeniem podatku VAT) oraz ruchu towaru między magazynami (oddziałami).
Ewidencjonowanie wydań i przyjęć wewnętrznych za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.
Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: pełny i uproszczony (szybki).
Możliwość wypisywania faktur zbiorczych zarówno sprzedaży jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wydań lub przyjęć zewnętrznych.
Przekształcanie dokumentu magazynowego do faktury zwykłej, faktury RR, paragonu i paragonu imiennego.
Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych.
Możliwość skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujących towar.
Prowadzenie pełnej inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz.
Wprowadzanie automatycznego przychodu i rozchodu towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji.
Możliwość ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierającym dane inwentaryzacyjne.

Finanse i rozrachunki

Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów jako faktury zakupu, dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.
Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.
Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
Moduły rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.
Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.
Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.
Automatyczne generowanie rozrachunków przez wystawienie dokumentu handlowego. Dostępna jest również możliwość ręcznego wprowadzenia rozrachunków.
Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego.
Obsługa programu źródłowego (Subiekt GT, Rewizor GT lub Gratyfikant GT) w modułach rozrachunkowych.
Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GTpłatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).
Pełna historia rozrachunków – możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).
Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.
Ewidencjonowanie wyciągów bankowych otrzymywanych z banków prowadzących rachunki bankowe podmiotu.
Możliwość rozliczania rozrachunków w walutach obcych spłatami w złotówkach i vice versa.

Kartoteki

Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby.
Ewidencjonowanie i wykorzystywanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów.
Rozbudowane parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych.
Możliwość przypisywania szeregu parametrów do kontrahenta – np. domyślny rabat, płatność, itd.
Możliwość dodawania zdjęcia do kontrahenta.
Grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech.
Możliwość definiowania 8 pól własnych.
Możliwość ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów.
Dezaktywacja nieużywanych kontrahentów.
Przesyłanie danych o kontrahentach do innych oddziałów za pomocą komunikacji plikowej.
Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez e-mail, telefon, faks oraz numery komunikatorów internetowych.
Ewidencja asortymentu w podziale na towary, usługi, komplety i opakowania.
Możliwość montowania kompletów ze składników zgodnie ze specyfikacją.
Przesyłanie danych o towarach między oddziałami za pomocą komunikacji plikowej.
Dezaktywowanie nieużywanych pozycji kartoteki towarowej.
Rozbudowana kalkulacja cen z uwzględnieniem wielu poziomów cen, własnych narzutów, marż, ceł, itd.
Specyfikowanie danych niezbędnych do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (nazwa fiskalna, kod PLU, towar do ważenia na wadze etykietującej, otwarta cena w kasie fiskalnej).
Możliwość przypisania wielu kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej.
Przypisywanie podstawowych oraz dodatkowych jednostek miary.
Możliwość przypisania sprzedaży towaru przez wartość.
Definiowanie różnych stawek VAT przy zakupie i sprzedaży.
Definiowanie powiązanego asortymentu, który automatycznie jest wstawiany do zawartości dokumentu wraz z towarem (np. sok i butelka).
Definiowanie danych niezbędnych do deklaracji Intrastat.
Grupowanie asortymentu poprzez zapisywanie go do grup oraz przypisywanie cech.
Definiowanie do 8 pól własnych asortymentu towarowego.
Możliwość wykonywania zbiorczych operacji na bazie towarowej, m.in. zmiany stawek VAT, PKWiU, cechy, grupy.
Kartoteka wspólników i właścicieli.
Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe i oddziały ZUS.
Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

Drukowanie dokumentów za pomocą drukarek graficznych i tekstowych.
Obsługa ponad 100 modeli kas fiskalnych.
Obsługa prawie 50 modeli drukarek fiskalnych.
Obsługa prawie 20 modeli wag etykietujących.
Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych (klawiaturowy i RS), wraz z obsługą kodów ze zmienną ilością, ceną i wagą.
Udostępnione przesyłanie i importowanie danych o towarach, odbiór sprzedaży, raporty dobowe i okresowe, oraz wiele innych operacji.
Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnością ich wykonywania.
Mechanizm synchronizacji zapewniający zgodność danych między Subiektem GTa urządzeniami.
Raportowanie wykonania wszystkich operacji w rejestrze transmisji.

Pozostałe funkcjonalności

Obsługa deklaracji Intrastat.
Definiowanie promocji na określone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie.
Definiowanie i generowanie wielu cenników.
Możliwość wykonywania przeceny z możliwością wyboru cen, które mają ulec zmianie, sposobu wyliczenia nowych cen oraz zaokrąglaniem zarówno do pełnych groszy/złotych, jak i do końcówek „.99”.
Możliwość zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu.
Drukowanie wielu rodzajów naklejek zarówno dla towarów, jak i kontrahentów za pomocą wielu szablonów.
Wiele zestawień prezentujących sprzedaż oraz zakupy w wielu ujęciach w wybranym okresie, stan rozrachunków, rejestry VAT sprzedaży i zakupu oraz wiele innych.
Możliwość tworzenia własnych zestawień opartych na technologii SQL, XML, COM.
Ponad 220 wzorców wydruku w standardzie.
Możliwość tworzenia własnych wzorców wydruku w oparciu o istniejące już wzorce fabryczne.
Możliwość eksportowania i importowania wzorców.
Konfigurowalna kontrola poprawności NIP-u kontrahentów oraz rachunków bankowych.
Rozbudowane parametry i słowniki zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.
Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).
Obsługa programu za pomocą klawiatury.
Przeniesienie danych ze starszych programów: mikroSubiekt, mikroSubiekt dla Windows,Subiekt 4, Subiekt 5/Euro, Subiekt dla Windows.
Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.
Praca sieciowa i możliwość definiowania wielu użytkowników programu.
Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych MS SQL Server 2000, 2005, 2008, 2008 R2 lub2012.
Unikatowy mechanizm InsMAIL informujący o ważnych zdarzeniach (m.in. pobieranie kursów walut, dostępne nowe wersje programu).
Archiwizacja baz danych z możliwością ustalania harmonogramów.
Kontekstowy system pomocy uruchamiający temat zgodny z miejscem wywołania.
Pełna integracja z programem księgowym Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów, podatek zryczałtowany), wspólna kartoteka kontrahentów.
Pełna integracja z programem księgowym Rewizor GT (księga handlowa), wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki.
Pełna integracja z programem Gestor GT (zarządzanie relacjami z klientami), wspólna kartoteka kontrahentów i towarów.

InsERT – księga przychodów i rozchodów Rachmistrz GT

Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rachmistrz GT to doskonałe narzędzie zarówno dla przedsiębiorstw samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych. Dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikro Gratyfikant GT możliwa jest także podstawowa obsługa płac.

Rachmistrz GT jest kolejną wersją znanych w Polsce programów firmy InsERT: Rachmistrza 4 iRachmistrza dla Windows. To sprawny system wyposażony w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika.

Rachmistrz GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Subiekta GT – system obsługi sprzedaży dla małych i średnich firm, Rewizora GT – program do prowadzenia księgi handlowej,Gratyfikanta GT – system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT toMicrosoft SQL Server 2008 R2, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.

Najważniejsze cechy Rachmistrza GT:

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (w zależności od wybranej formy księgowości);
prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych; możliwość wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów;
prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, rachunków związanych z eksploatacją pojazdów oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie ewidencji wyposażenia i remanentów;
prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry dotyczące rozliczeń z ZUS, automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie od dochodu składek ZUS i innych funduszy, obliczanie i dokumentowanie odpowiednim raportem zaliczki na podatek dochodowy);
rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat (w tym możliwość automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń);
naliczanie, wydruk oraz pełna obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi załącznikami): VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR;
Obsługa korekt deklaracji skarbowych z wysyłką elektroniczną;
wystawianie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA) oraz możliwość eksportu do programuPłatnik ZUS;
integracja z systemem obsługi sprzedaży Subiekt GT oraz możliwość współpracy (przez opcję Komunikacja) z innymi systemami (np. Subiekt dla Windows, Subiekt 5 EURO,mikroSubiekt dla Windows).
Rachmistrz GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia zakup programu w promocyjnym zestawie.

InsERT – system finansowo-księgowy Rewizor GT

Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych jak i biur rachunkowych.

Rewizor GT posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Rewizor GT jest programem niezwykle prostym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najwyższą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu początek pracy z programem nie sprawi trudności nawet mniej wprawnym użytkownikom.

Rewizor GT to część składowa systemu InsERT GT – w pełni zintegrowanego pakietu programów do prowadzenia firmy z sektora MSP, zawierającego także program do obsługi sprzedaży – Subiekt GT, system kadrowo-płacowy – Gratyfikant GT oraz system zarządzania relacjami z klientami – Gestor GT. W Rewizorze GT możliwa jest podstawowa obsługa płac dzięki dołączanemu bezpłatnie programowimikroGratyfikant GT.

Podstawowe cechy Rewizora GT:

elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych;
rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;
zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne zSubiektem GT;
ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K – rozliczanie miesięczne lub kwartalne;
automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);
funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnegoSubiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne;
ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych;
definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu;
motor bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy;
praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami firmy InsERT.

Funkcjonalność Rewizora GT można wzbogacić, instalując specjalne pakiety rozszerzeń:niebieski PLUS dla InsERT GT,zielony PLUS dla InsERT GT iczerwony PLUS dla InsERT GT. Natomiast użytkownikom, którzy wymagają nietypowych rozwiązań, dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy, polecamy dodatek Sfera dla Rewizora GT.

Rewizor GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia zakup programu w promocyjnym zestawie.

Najważniejsze cechy programu Rewizor GT

Profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Stworzony w oparciu o Ustawę o Rachunkowości.
Dostosowanie do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
Praca w podziale na lata obrotowe. Dowolna liczba lat obrotowych. Długość roku obrotowego do 24 miesięcy.
Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający określenie podstawowych parametrów pracy, wygenerowanie lub przeniesienie z innego podmiotu planu kont oraz definicji sprawozdań finansowych.
Elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych i inne.
Rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych, wyszukiwanie kont za pomocą technologii InsTYNKTi wiele innych usprawnień.
Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie). Ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach. Pełna historia rozrachunków. Rozrachunki wspólne z Subiektem GT.
Ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów). Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K – rozliczanie miesięczne lub kwartalne.
Automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu. Rozbudowane schematy importu. Szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji).
Funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne.
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych.
Definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych.
Obsługa płac za pomocą dołączanego do Rewizora GT programu mikroGratyfikant GT.
Tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne). Zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu.
Kolejny produkt wchodzący w skład cieszącej się dużym uznaniem linii InsERT GT, w pełni zintegrowany z systemem Subiekt GT.
Nowoczesne rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (zakładki, rozbudowana parametryzacja list, zarządzanie kolumnami i wiele innych).
Intuicyjność i kontekstowość pracy (dekretacja kontekstowa, moduły pokrewne, parametry i zestawienia kontekstowe i inne).
Motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000, 2005 lub 2008 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.
Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.

Plan kont i kartoteki powiązane

Możliwość automatycznego wygenerowania wzorcowego planu kont zależnego od profilu prowadzonej działalności gospodarczej.
Możliwość przeniesienia planu kont z dowolnego podmiotu i roku obrotowego.
Obsługa kont bilansowych, wynikowych i pozabilansowych (zapis jednostronny nie uwzględniany w bilansowaniu dekretów księgowych).
Obsługa kont rozrachunkowych. Dotyczy tylko kont kartotekowych powstałych przez podłączenie kartotek stałych: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS lub kartotek filtrowanych opartych w/w kartotekach stałych.
Możliwość zdefiniowania 2 dodatkowych nazw konta (do wykorzystania w zestawieniach własnych).
Osobny moduł do zarządzania kartotekami powiązanymi, czyli kartotekami, które można podłączać w planie kont.
Obsługa 13 kartotek stałych: dostawców, odbiorców, pracowników, wspólników, urzędów skarbowych, oddziałów ZUS, środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, rachunków bankowych, kas gotówkowych, magazynów, miejsc powstawania kosztów oraz grup towarowych.
Obsługa kartotek filtrowanych, definiowanych na podstawie kartotek stałych, np. Odbiorcy z krajów Unii Europejskiej.
Obsługa kartotek zwykłych, definiowalnych dowolnie przez użytkownika, np. Zlecenia produkcyjne.
Automatyczne generowanie kont dla wszystkich pozycji danej kartoteki (funkcja Podłącz kartotekę).
Elastyczne narzędzie do zarządzania numerami analityk dla kont kartotekowych (funkcja Elementy kartoteki).
Możliwość przypisania stawki VAT do konta służąca do automatycznego wprowadzania zapisów do ewidencji VAT.
Precyzyjne wyszukiwanie (F7) i filtrowanie (F8) planu kont wg zadanych kryteriów z wykorzystaniem technologii InsTYNKT.
Wygodny informator o koncie, zawierający informacje o zapisach na koncie, stanie konta oraz o wykorzystaniu konta w definicjach sprawozdań finansowych i deklaracjach.
Możliwość przeniesienia bilansu zamknięcia z poprzedniego roku obrotowego jako bilans otwarcia roku bieżącego w dowolnym momencie pracy z programem.
Wprowadzanie ręczne, zatwierdzanie, korygowanie i drukowanie bilansu otwarcia.

Ewidencje księgowe

Ewidencjonowanie dokumentów księgowych z podziałem na lata obrotowe. Dowolna liczba lat obrotowych. Długość roku obrotowego do 24 miesięcy.
Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w rejestrach (dowolna liczba rejestrów księgowych, rozbudowane definicje).
Postać dekretu Konto | Kwota Wn | Kwota Ma umożliwiająca wprowadzenie wielu dodatkowych informacji o każdym zapisie na konto (11 dostępnych kolumn).
Możliwość określenia kontroli bilansowania dekretu księgowego: wg grup dekretu lub wg całości dekretu.
Obsługa kont przeciwstawnych – tylko gdy zapisy są wprowadzane z kontrolą bilansowania wg grup dekretu.
Pełna zgodność zapisów wprowadzonych na konta rozrachunkowe z należnościami i zobowiązaniami ewidencjonowanymi w modułach rozrachunkowych.
Możliwość automatycznego tworzenia rozrachunków do zapisów na kontach rozrachunkowych (w dowolnej walucie).
Możliwość podłączania rozrachunków istniejących i niepowiązanych z dekretami (np. utworzonych ręcznie w Subiekcie GT) do zapisów na kontach rozrachunkowych.
Możliwość automatycznego rozliczania rozrachunków w trakcie wprowadzania dokumentów księgowych. Do wyboru 4 sposoby rozliczania: wg daty powstania, wg terminu płatności, wg numeru transakcji oraz wg kwoty rozrachunku.
Możliwość wprowadzania dekretów jednowalutowych i wielowalutowych (określanie waluty i kursu dla każdego zapisu na konto).
Kontrola różnic zaokrągleń wynikających z przeliczeń dekretów walutowych na PLN (zapis różnicy na konto zdefiniowane w parametrach planu kont).
Możliwość automatycznego generowania zapisów VAT na podstawie zapisów na kontach (na podstawie stawki VAT przypisanej do konta oraz definicji rejestru księgowego).
Kontrola zgodności zapisów na kontach z zapisami w ewidencji VAT.
Kontrola kręgu kosztów (program sprawdza, czy wprowadzono zapisy na konta zdefiniowane w parametrach planu kont).
Bogate możliwości wyboru konta w dekretacji: za pomocą listy, Instynktu, konta, a dla kont kartotekowych odbiorców i dostawców dodatkowo wg Instynktu, symbolu lub NIP-u kontrahenta.
Możliwość wprowadzania szablonowych dekretów z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych pieczęci księgowych.
Możliwość dowolnego poprawiania (i usuwania) dekretów księgowych do momentu ich zaksięgowania.
Nadawanie numeru dziennika i numeru pozycji w dzienniku dokumentom księgowym w momencie ich księgowania.
Możliwość wyliczenia potwierdzenia salda dla kontrahenta na dowolny dzień (na podstawie zapisów wprowadzonych na kontach rozrachunkowych).
Zestawienie Ślad rewizyjny obrazujące kto, kiedy i jakie operacje wykonywał na dokumentach księgowych.
Ewidencje VAT widoczne jako osobne moduły (podobnie jak w Rachmistrzu GT).
Możliwość wprowadzania zapisów najpierw do ewidencji VAT, a następnie ich zadekretowania na podstawie zdefiniowanych wcześniej schematów dekretacji.
Obsługa podatku niepodlegającego odliczeniu przy zakupach pojazdów “nieciężarowych”.
Obsługa podatku niepodlegającego odliczeniu przy zakupach paliw do pojazdów “nieciężarowych”.
Możliwość wykonywania typowych przeksięgowań za pomocą wcześniej zdefiniowanych automatów przeksięgowań.
Możliwość zamknięcia roku obrotowego (nie można jednak zmodyfikować ani dopisać żadnego dokumentu księgowego w roku, który został zamknięty).

Finanse i rozrachunki

Ewidencjonowanie dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Subiektem GT.
Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Subiektem GT.
Obsługa wyciągów bankowych agregujących operacje bankowe w postaci jednego dokumentu.
Automatyczna dekretacja zatwierdzonych wyciągów bankowych za pomocą mechanizmów Importu z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.
Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.
Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
Automatyczna dekretacja dokumentów kasowych i operacji bankowych za pomocą dekretacji kontekstowej lub importu. Wymaga wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
Moduły rozrachunkowe wspólne dla Rewizora GT i Subiekta GT.
Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.
Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.
Automatyczne generowanie rozrachunków: poprzez dekretację na kontach rozrachunkowych, przez wprowadzenie dokumentu kasowego lub operacji bankowej, przez wystawienie dokumentu handlowego w Subiekcie GT. Dostępna również możliwość wprowadzenia ręcznego rozrachunków.
Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego oraz automatycznie podczas wprowadzania dekretów księgowych.
Możliwość wprowadzenia rozrachunków w bilansie otwarcia kont kartotekowych. Nierozliczone rozrachunki w danym roku obrotowym przechodzą automatycznie jako rozrachunki nierozliczone powiązane z bilansem otwarcia roku następnego. Wymagane jest przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia roku następnego.
Obsługa programu źródłowego (Rewizor GT lub Subiekt GT) oraz źródła rozrachunku (dekret księgowy, dokument subiekta, zapis w BO i inne) w modułach rozrachunkowych.
Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).
Pełna historia rozrachunków – możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).
Potwierdzenie sald na dany dzień liczone z zapisów na kontach rozrachunkowych (dostępne z poziomu modułu Dekretacja i księgowanie).
Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.
Możliwość dekretacji dokumentów kompensacyjnych zrealizowanych. Wymaga wcześniejszego stworzenia schematów importu.
Upgrade rozrachunków wprowadzonych we wcześniejszych wersjach Subiekta GT: od wersji 1.03 wartością rozrachunku wynikającą z dokumentu handlowego jest cała wartość dokumentu (kwota do zapłaty), a automatyczne dokumenty kasowe są potraktowane jako automatyczne spłaty rozrachunków.
Środki trwałe
Ewidencjonowanie środków trwałych z podziałem na grupy KŚT.
Ewidencjonowanie wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na rodzaje WNiP.
Możliwość podłączenia w planie kont kartotek stałych ST i WNiP oraz kartotek filtrowanych wg grup KŚT lub rodzajów WNiP.
Ewidencjonowanie podstawowych operacji na środkach trwałych: przyjęcia (OT), modernizacji (MO), przesunięcia (PT), likwidacji (LT), sprzedaży (ST), nieodpłatnego przekazania (NP) oraz amortyzacji (AM).
Jednoczesna amortyzacja podatkowa i bilansowa ŚT i WNiP.
Obsługa metod amortyzacji liniowej i degresywnej oraz możliwość jednorazowego odpisania całego umorzenia w koszty (tzw. amortyzacja jednorazowa).
Obsługa wzorców planów amortyzacji: miesięcznego, kwartalnego i rocznego.
Możliwość ustalenia indywidualnych odpisów amortyzacyjnych dla każdego środka trwałego.
Możliwość automatycznego zadekretowania wszystkich operacji na środkach trwałych, na podstawie wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
Możliwość zbiorczej dekretacji operacji amortyzacji ŚT i WNiP w postaci jednego dekretu księgowego.
Import i dekretacja kontekstowa
Automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą funkcji narzędziowej Import (z Subiekta GT,mikroGratyfikanta GT lub z pliku komunikacji) lub dekretacji kontekstowej (wywoływanej z poziomu modułówRewizora GT).
Wspólne schematy importu dla importu i dekretacji kontekstowej.
Możliwość tworzenia schematów importu i dekretacji dla 42 typów dokumentów: handlowych, magazynowych, kasowych, bankowych, kompensat, operacji na środkach trwałych, dokumentach płacowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu.
Możliwość wykorzystania w schematach importu kwot stałych (występujących w dokumentach źródłowych) oraz definiowanych przez użytkownika (uzupełnianych w trakcie dekretacji lub importu).
Możliwość tworzenia schematów importu i dekretacji jednocześnie do ewidencji VAT i księgi handlowej.
Rozróżnianie schematów importu dla danego typu dokumentu wg kategorii, transakcji VAT oraz magazynu (dla dokumentów handlowych), ewidencji VAT (dla zapisów w ewidencji VAT), kasy lub banku (odpowiednio dla dokumentów kasowych i bankowych).
Możliwość powielania schematów importu.
Możliwość dekretacji kontekstowej dostępnej z poziomu następujących modułów: Ewidencja VAT zakupu, Ewidencja VAT sprzedaży, Operacje na środkach trwałych, Dokumenty kasowe, Operacje bankowe, Kompensaty oraz modułu specjalnego

Dokumenty do dekretacji.

Trzy sposoby dekretacji kontekstowej: dekretacja z potwierdzeniem (dekret księgowy zostaje otwarty do edycji), dekretacja automatyczna oraz dekretacja wg schematu (przed zadekretowaniem użytkownik wskazuje schemat, wg którego ma zostać zadekretowany dokument).
Moduł specjalny Dokumenty do dekretacji przeznaczony dla firm pracujących jednocześnie na Rewizorze GT i innych programach linii InsERT GT. W module pojawiają się dokumenty, które księgowy może przeglądać (F9) i dekretować kontekstowo dowolnym sposobem.
Blokowanie edycji dokumentów w Subiekcie GT, które zostały zadekretowane na kontach rozrachunkowych. Modyfikacja dokumentu możliwa tylko przez wycofanie dekretacji przez księgowego.
Import dokumentów z Subiekta GT i mikroGratyfikanta GT pracującego na tym samym podmiocie lub z pliku komunikacji wysłanego ze zdalnego Subiekta GT (funkcjonalność przeznaczona dla biur rachunkowych).
Możliwość określenia sposobu synchronizacji kartoteki kontrahentów podczas odczytywania danych z oddziałów: wg symbolu lub wg NIP-u.

Kartoteki

Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców.
Określenie obsługi numerów analityk dla kontrahentów. Do wyboru są dwa warianty: wspólny numer analityki dla odbiorców i dostawców oraz oddzielne numery analityk dla odbiorców i dostawców.
Nadawanie kolejnego numeru analityki w edycji pozycji kartotekowej za pomocą klawisza F7.
Kartoteka wspólników i właścicieli. Wprowadzanie informacji niezbędnych do prawidłowego wyliczenia deklaracji PIT-5 (sposób naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, udział procentowy, liniowe lub progresywne rozliczanie z podatku dochodowego) oraz danych do deklaracji ZUS (określenie kodu ubezpieczenia, wybór deklaracji, kwoty wypłacanych zasiłków).
Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe, oddziały ZUS oraz Inne.
Dla urzędów skarbowych możliwość określenia osobnych numerów rachunków bankowych dla celów podatków PIT, VAT i CIT. Są one wykorzystywane przy drukowaniu przelewów do deklaracji skarbowych.
Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.

Deklaracje

Obsługa deklaracji i raportów na potrzeby podatku dochodowego.
Obsługa deklaracji VAT: VAT-7/7K, VAT-UE.
Obsługa pozostałych deklaracji związanych z płacami (dostępne w mikroGratyfikancie GT).
Dla odpowiednich deklaracji i raportów możliwość określenia definicji pól z zapisów wprowadzonych na kontach.
Możliwość wydruku poleceń przelewu do wyliczonych deklaracji i raportów. Wymagane jest wcześniejsze zdefiniowanie odpowiednich rachunków bankowych w kartotece Instytucji.
Pełna historia wzorców deklaracji i raportów.
Zaawansowana funkcja administracyjna: możliwość zmiany sposobu wyliczania każdego pola w każdym wzorcu deklaracji lub raportów (Parametry-Wersje deklaracji).
Możliwość naliczania danych do deklaracji ZUS: RZA, RCA oraz DRA. Źródłem danych są składki dla wspólników, oraz składki dla pracowników z wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i rachunków do umów cywilnoprawnych.
Możliwość wysłania wygenerowanego pliku KDU do programu Płatnik. Wymagane jest wcześniejsze określenie nazwy krótkiej podmiotu dla programu Płatnik (Parametry-Dane podmiotu).
Sprawozdania finansowe i zestawienia
Osobny moduł Sprawozdania, służący do zarządzania sprawozdaniami finansowymi: definiowaniem, wyliczaniem i wydrukiem.
Obsługa sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy) oraz raportu z przepływów pieniężnych (liczonych metodą pośrednią i bezpośrednią).
Definiowanie sprawozdań finansowych na podstawie zapisów na kontach. Definicje są związane z rokiem obrotowym.
Definiowanie deklaracji i raportów związanych z podatkiem dochodowym za pomocą tego samego mechanizmu. Definicje tych deklaracji znajdują się zarówno w module Deklaracje skarbowe, jak i Sprawozdania.
Możliwość wygenerowania definicji sprawozdań finansowych w kreatorze wdrożeniowym (na podstawie danych podmiotu) lub przeniesienia ich z innego roku obrotowego (wraz z planem kont).
Możliwość wydruku definicji sprawozdań finansowych.
Możliwość jednoczesnego definiowania, wyliczania i wydruku obu wariantów RZSu i PP w danym roku obrotowym. Jeden z wariantów jest ustawiany jako domyślny.
Ponad 40 standardowych zestawień dostępnych w Rewizorze GT. W tym główne zestawienia finansowo-księgowe: dziennik, ZSO, stan konta, zapisy na koncie, ślad rewizyjny oraz raporty z ewidencji VAT.
Możliwość tworzenia i podłączania zestawień własnych poprzez zdefiniowanie zapytań w języku SQL. Zestawienia te można definiować w programie lub wczytać z pliku.
Możliwość podłączania własnych zestawień typu COM.
Możliwość podłączania zestawień własnych typu XML.

mikroGratyfikant GT

Osobny program dołączony do Rewizora GT służący do obsługi płac.
Możliwość podłączania danych z ewidencji pracowników w planie kont jako kartoteki powiązanej.
Ewidencja umów o pracę oraz generowanie na ich podstawie list płac z wypłatami.
Możliwość drukowania przelewów do wypłat.
Ewidencja umów cywilnoprawnych oraz generowanie na ich podstawie rachunków.
Podstawowe wydruki płacowe: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, rachunek do umowy cywilnoprawnej, lista płac, karta wynagrodzeń, przelew do wypłaty i inne.
Możliwość generowania dodatkowych deklaracji związanych z płacami i podatkiem dochodowym w kontekście pracowników.
Możliwość elastycznego definiowania składników płacowych i dodawania ich do umowy o pracę. Na ich podstawie są automatycznie wyliczane wypłaty główne.
Możliwość importu list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych do Rewizora GT – tworzenie dekretów księgowych.

Pozostałe cechy

Rozbudowane parametry i słowniki. Zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.
Możliwość blokady okresu dla całego Rewizora GT: ustawianie daty, poniżej której nie można modyfikować ani wprowadzać nowych zapisów. Funkcjonalność niezależna od zdefiniowanych lat obrotowych i zamykania roku obrotowego.
Bogate możliwości zarządzania wzorcami wydruku: wzorce stałe i użytkownika, możliwość tworzenia własnych wzorców (powielanie istniejących), możliwość modyfikacji parametrów we wzorcach własnych, możliwość eksportu i importu graficznych wzorców wydruku w formacie Crystal Reports 8.5 i wiele innych.
Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).
Obsługa programu za pomocą klawiatury.
Przeniesienie danych z innych systemów finansowo-księgowych firmy InsERT: Rewizora 3 (EURO),Rewizora dla Windows. Możliwość przeniesienia danych do istniejącego podmiotu w systemie InsERT GT (na którym pracuje tylko Subiekt GT, a więc z formą księgowości “nieokreślona”).
Możliwość usunięcia danych Rachmistrza GT i Rewizora GT z poziomu programu serwisowego (Podmiot-Usuń dane Rachmistrza GT oraz Podmiot-Usuń dane Rewizora GT).
Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.

InsERT – system wspomagający pracę biura rachunkowego Biuro GT

Biuro GT to system przeznaczony dla księgowych i kadrowych zatrudnionych w biurze rachunkowym oraz dla doradców podatkowych. Jest on uzupełnieniem programów księgowych i kadrowo-płacowych z linii InsERT GT (Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, mikroGratyfikant GT) oraz narzędziem integrującym operacje wykonywane w tych programach.

Biuro GT umożliwia sprawną obsługę dużej liczby podmiotów bez konieczności wyboru wszystkich obsługiwanych podmiotów i odszukiwania odpowiedniego modułu administracyjnego. System automatyzuje wykonywanie operacji powtarzalnych, koniecznych do przeprowadzenia w każdym z obsługiwanych podmiotów. W systemie możliwe jest także automatyczne modyfikowanie najważniejszych parametrów programów księgowych i kadrowych. Jest to program intuicyjny w obsłudze, którego zadaniem jest przede wszystkim znaczne przyspieszenie pracy osób zatrudnionych w biurze rachunkowym.

Biuro GT zawiera mechanizmy pozwalające na łatwe harmonogramowanie pracy biura i kontrolowanie niektórych operacji wykonywanych przez biuro rachunkowe. Program ułatwia zarządzanie czynnościami administracyjnymi na wielu bazach danych – przede wszystkim przy archiwizacji i konwersji baz danych. System generuje także odpowiednie raporty ułatwiające rozliczanie pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami.

Funkcjonalność Biura GT ogólnie można podzielić na dwie płaszczyzny działania. Pierwsza to wspomaganie pracy z programami linii InsERT GT, druga to funkcje, które ułatwiają planowanie rozmaitych zadań i kontrolują pracę całego biura.

Funkcje, które wspomagają pracę z programami linii InsERT GT:

zbiorcze naliczanie i wydruk deklaracji skarbowych oraz ich elektroniczną wysyłkę;
zbiorcze naliczanie i eksport deklaracji ZUS do pliku XML, które są następnie wczytywane przez program Płatnik;
wydruk księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT;
zbiorcze archiwizowanie i dearchiwizowanie baz danych podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe;
zbiorcza konwersja baz danych podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe;
ustawianie wybranych parametrów administracyjnych dla wielu podmiotów (kopiowanie wzorców wydruku, kartotek instytucji US i ZUS i Innych).

Funkcje ułatwiające zarządzanie biurem rachunkowym:

zarządzanie listą podmiotów obsługiwanych przez biuro;
zarządzanie personelem i uprawnieniami;
zaawansowane opisywanie podmiotów za pomocą definiowalnych procesów.

InsERT – system zarządzania relacjami z klientami Gestor GT

Gestor GT to wygodny i elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami. Skutecznie wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając wydajność i komfort pracy. Jego wszechstronność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb sprawiają, że program może być wykorzystywany w firmach o dowolnej specjalizacji.

Gestor GT przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy w centrum zainteresowania stawiają klienta. Sprawdza się m.in. w dziale handlowym, marketingu, dziale obsługi klienta, sekretariacie itp. Jest też przydatnym narzędziem dla menedżerów.

Gestor GT w czytelny sposób udostępnia wszystkie zgromadzone w systemie dane dotyczące klientów. Pozwala starannie wyselekcjonować grupę docelową, dzięki czemu możliwe jest lepsze dostosowanie działań do konkretnych osób. Ułatwia podejmowanie trafnych decyzji oraz przygotowanie odpowiednich strategii sprzedaży na podstawie różnych zestawień. A wszystko to za pomocą kilku ruchów. Program został skonstruowany tak, by zaoszczędzić czas i zapewnić maksymalną efektywność przy stosunkowo niskim nakładzie pracy.

Gestor GT jest częścią linii InsERT GT. Może działać samodzielnie lub współpracować z systemem sprzedaży Subiekt GT. Dzięki ścisłemu powiązaniu tych programów możliwe jest korzystanie ze wspólnej kartoteki kontrahentów i towarów, wraz ze wszystkimi poziomami cen, rabatami i promocjami. Integracja z Subiektem GT umożliwia także łatwe wystawianie dokumentów handlowych i obsługę wielu magazynów.

Najważniejsze zalety Gestora GT:

szybki dostęp do wszystkich informacji dotyczących klientów: działań, wiadomości, szans sprzedaży, dokumentów wystawionych w Subiekcie GT;
planowanie i rejestrowanie w systemie działań takich jak: spotkania, zadania, telefony, listy, faksy i rozmowy internetowe;
łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca w programie;
kalendarz pokazujący zakres i termin czynności do wykonania (w widoku miesięcznym, tygodniowym i dziennym) wraz z funkcją przypominania;
wbudowany moduł poczty elektronicznej – automatyczne przypisywanie e-maili do odpowiednich klientów, możliwość tworzenia wiadomości zbiorczych (mailing) na podstawie zdefiniowanych szablonów oraz pól autotekstu;
dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem (działania, wiadomości e-mail, wystawione dokumenty, wiarygodność płatnicza, data ostatniego kontaktu, nazwisko opiekuna klienta, wysokość udzielonych rabatów itd.);
możliwość przydzielania zadań oraz sprawdzania postępu prac poszczególnych pracowników;
liczne zestawienia (m.in. lejek sprzedaży, prognozowanie sprzedaży, skuteczność sprzedawców, aktywność użytkowników itp.), także generowane na podstawie informacji zawartych w Subiekcie GT (np. sprzedaż wg asortymentu, raport o towarach);
możliwość dostosowania do własnych potrzeb (m.in. dodawanie własnych zestawień, dostosowanie wydruków, edytowalne słowniki, pola własne, pasek szybkiego dodawania obiektów);
powiązania – możliwość tworzenia relacji między obiektami, takimi jak klienci, szanse sprzedaży, działania i wiadomości;
biblioteka dokumentów;
schowek, w którym można przechowywać różne obiekty (np. zadania, wiadomości, klientów, szanse sprzedaży) do późniejszego wykorzystania;
obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut przez Internet);
wygodny system notatek;
strona główna zawierająca listę zadań dla użytkownika oraz prognozę wartości sprzedaży liczoną na podstawie otwartych szans sprzedaży;
możliwość otwierania modułów w wielu zakładkach;
praca sieciowa wielu użytkowników programu.

Funkcje ogólne

Pełna integracja z Subiektem GT (linią InsERT GT), wspólne kartoteki Kontrahentów iTowarów.
Praca sieciowa wielu użytkowników programu.

Zestawienia.

Wydruki graficzne, m.in. popularny w systemach CRM lejek sprzedaży.
Archiwizacja baz danych.
Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych MS SQL Server 2005 lub 2008.
Biblioteka dokumentów (możliwość dołączenia dowolnego załącznika do obiektu oraz widok zbiorczy, pozwalający ją uporządkować – wymagany zielony PLUS dla InsERT GT).
Rozbudowana pomoc kontekstowa.
Obsługa InsMaila (m.in. pobieranie kursów walut).
Strona główna zawierająca listę zadań do wykonania oraz prognozę wartości sprzedaży liczoną na podstawie otwartych szans sprzedaży.
Możliwość dostosowania programu do własnych potrzeb
Możliwość dodawania przez użytkownika własnych zestawień.
Uprawnienia użytkowników do poszczególnych funkcjonalności programu.
Edytowalne słowniki.
Pola własne (do 8 pól własnych dla obiektu, zaawansowane wymagają dowolnego PLUSA).
Flagi własne – możliwość oznaczenia dowolnego obiektu jedną z 10 własnych flag (wymagany zielony lub czerwony PLUS dla InsERT GT).

Ergonomia pracy

Łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca programu.
Brudnopis – miejsce w programie, pozwalające zapisywać podręczne informacje.
Schowek – przechowywanie obiektów dowolnego typu do późniejszego wykorzystania.
Widok kalendarza w obszarze podręcznym.

Obiekty powiązane.

Zakładkowa budowa programu.
Elastyczne sortowanie kolumn oraz mechanizmy filtrowania i wyszukiwania.
Wiele skrótów klawiszowych przyspieszających pracę z programem.

Klienci

Kartoteka kontrahentów (firm i osób) oraz pracowników firm.
Zaawansowane filtrowanie modułu Klienci wraz z zapisywaniem ustawień filtrów.
Możliwość zapisania dowolnego filtru w module Klienci dzięki nowemu mechanizmowi filtrów SQL.
Łatwe wyszukiwanie klientów.
InsTYNKT klientów.
Możliwość tworzenia listy klientów.
Rejestr działań z klientem.
Możliwość wystawiania dokumentów handlowych (wymagany Subiekt GT).
Informator kontrahenta zawierający informacje o współpracy z daną firmą, np. o jej należnościach finansowych.
Informacje o wiarygodności płatniczej kontrahenta.
Biblioteka dokumentów dla kontrahenta.
Wywołanie rozmowy Skype lub Gadu-Gadu.
Obsługa rabatów dla kontrahentów.

Działania

Możliwość planowania i rejestrowania działań w systemie takich jak:
spotkania,
zadania,
telefony,
listy,
faksy,
rozmowy internetowe.
Wygodny system notatek.
Kalendarz wraz z przypomnieniami o zaplanowanych działaniach.
Zadania cykliczne.
Możliwość delegowania zadań.

Poczta internetowa

Wysyłanie i odbieranie e-maili – obsługa serwerów pocztowych POP3/SMTP.
Automatyczne wiązanie odebranych e-maili z odpowiednim klientem (rozpoznawanie po adresie e-mail).
Możliwość zdefiniowania wielu kont pocztowych.
Przypisanie kont pocztowych do użytkowników (pozostałe osoby nie widzą korespondencji danej osoby, chyba że jest ona podpięta do klienta) – również obsługa e-maili typu sekretariat.
Mailing – tworzenie wiadomości zbiorczych.
Szablony wiadomości z zastosowaniem autotekstu z danymi klienta, szans sprzedaży, działań i podmiotu.
Automatyczne odbieranie wiadomości w ustalonych odstępach czasowych.
Reguły wiadomości.
Oznaczanie wiadomości flagami.
Możliwość oznaczania wiadomości prywatnych.
Obsługa załączników do wiadomości.
Import/eksport wiadomości w formacie EML.

Towary i usługi

Kartoteka wspólna z InsERT GT, zatem obsługa wielu magazynów (w przypadku braku licencji na Subiekta GT – jeden magazyn główny).
Stany magazynowe (wymagany Subiekt GT).
InsTYNKT.
Poziomy cen, rabaty, jednostki miar.
Promocje dla wybranych grup towarów lub kontrahentów.

Cenniki.

Szanse sprzedaży
Przygotowanie ofert handlowych prowadzonych wg scenariusza:
dla pojedynczego klienta,
zbiorczo, dla dużej liczby klientów.
Obsługa towarów wraz ze wszystkimi poziomami cen, rabatami i promocjami dostępnymi wInsERT GT.
Możliwość wprowadzenia szacowanej wartości szansy sprzedaży (niezależnej od wartości towarów).
Możliwość wystawienia zamówień do szansy sprzedaży na odpowiednim, zdefiniowanym przez użytkownika etapie.
Możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży.
Wygodna obsługa korespondencji e-mail oraz pozostałych działań z klientem dotyczących szansy sprzedaży.
Prognozowanie przychodów z szansy sprzedaży (kwoty szans zakończonych sukcesem) na podstawie etapu i prawdopodobieństwa danego scenariusza szans sprzedaży.
Możliwość definiowania własnych scenariuszy szans sprzedaży.
Kalendarz z przewidywalnymi terminami zakończenia szans sprzedaży.
Grupy szans sprzedaży.
Obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut przez Internet).
Wydruk oferty handlowej.
Biblioteka dokumentów.
Historia zmian.