Usługi teleinformatyczne

Zakres świadczonych usług teleinformatycznych.

 • projektowanie, budowa, rozbudowa, uruchamianie, konserwacja i utrzymanie sieci  teleinformatycznych
 • instalacja, konfiguracja, uruchamianie i administrowanie serwerów (Microsoft, Linux)
 • instalacja, konfiguracja, uruchamianie i administrowanie systemów operacyjnych (Windows, Linux)
 • instalacja, konfiguracja, uruchamianie i administrowanie serwerów komunikacyjnych, central telefonicznych (PLATAN)
 • instalacja, utrzymanie i administrowanie serwerów baz danych
 • administracja, utrzymanie i stały nadzór infrastruktury teleinformatycznej
 • wdrażanie systemów klasy AV, ochrona antywirusowa
 • audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT
 • archiwizacja i odzyskiwanie danych
 • kontrola legalności oprogramowania
 • diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń oprogramowania
 • diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń infrastruktury teleinformatycznej
 • doradztwo w zakresie integracji systemów teleinformatycznych
 • aktualizacja oprogramowania
 • planowanie i realizacja prac konserwacyjnych sprzętu
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznych oraz procedur teleinformatycznych
 • planowanie i realizacja zakupów IT
 • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
 • lokalne i zdalne wsparcie techniczne i merytoryczne
 • instalacja urządzeń peryferyjnych
 • usuwanie wirusów i oprogramowania szpiegującego przy zastosowaniu sztucznej inteligencji
 • raportowanie wykonywanych czynności teleinformatycznych
 • sprzedaż, instalacja, wdrażanie, administrowanie systemów zarządzania firmą (ERP)
 • redukcja kosztów w obrębie technologii teleinformatycznych
 • szyfrowanie transmisji WiFi
 • szkolenia IT
 • kontrola dostępu do stron internetowych, w tym ciągły monitoring połączeń realizowanych z sieci lokalnych do sieci Internet
 • opracowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa firmy, w tym procedur bezpieczeństwa informacji
 • sprzedaż, konfiguracja, uruchamianie urządzeń sieciowych, komputerów, urządzeń peryferyjnych