Sieci teleinformatyczne

Projektowaniem, budową i utrzymaniem sieci teleinformatycznych zajmujemy się od początku działalności naszej firmy, łącząc kompetencje informatyczne, telekomunikacyjne i instalatorskie.

Nasi inżynierowie dostosowują projekty do potrzeb i możliwości naszych Klientów, a technicy sprawnie budują sieci według wcześniejszych ustaleń.

W projektowanych sieciach stosujemy urządzenia sprawdzonych marek, przetestowane w dotychczas zrealizowanych przez nas inwestycjach. Na każdym etapie realizacji inwestycji (projekt, budowa, konfiguracja, uruchomienie, utrzymanie i konserwacja) dbamy o rzetelne podejście do realizowanych zadań oraz o satysfakcję Klienta.

Okablowanie strukturalne

Do budowy sieci stosujemy okablowanie miedziane lub światłowody w możliwie najwyższej jakości. Aby zapewnić maksymalne wykorzystanie okablowania do różnych celów (sieć informatyczna, telekomunikacyjna, monitoring wideo CCTV, system alarmowy, inne) budujemy sieci strukturalne. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów podłączania dodatkowych systemów w przedsiębiorstwie.

Technologia WiFi

W miejscach, gdzie nie ma możliwości ułożenia okablowania strukturalnego lub jest taka potrzeba, stosujemy media transmisyjne w postaci urządzeń opartych o technologię bezprzewodową WiFi, w ostatnim czasie najbardziej popularną.

Wydajność

Aby zapewnić możliwie największą wydajność sieci przy optymalnych kosztach, opieramy nasze projekty o urządzenia takich marek jak HP, DELL, Barracuda, Mikrotik, Netgear, IBM, TP-Link, D-Link, Cisco, Edimax, Zyxel i inne.

Utrzymanie i konserwacja

Świadcząc usługę utrzymania i konserwacji sieci, zapewniamy trwałą, stabilną pracę całej sieci, a w przypadku awarii szybko reagujemy i usuwamy powstałe uszkodzenia.

Serwery

Serwery, które montujemy i uruchamiamy w budowanych sieciach najczęściej pochodzą z amerykańskiej firmy Dell, która zapewnia bardzo stabilne i wydajne urządzenia, ale bierzemy również pod uwagę wymagania klientów co do wykorzystanych urządzeń, jak możliwości finansowych. Pracę serwerów opieramy głównie o sieciowy system operacyjny firmy Microsoft. Konfigurację wykonuje kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem.

Routery, routery WiFi, przełączniki (switch’e)

Dla zapewnienia dużej wydajności sieci, przy łączeniu segmentów sieci, wykorzystujemy również markowe routery i przełączniki, w tym przełączniki zarządzalne takich firm jak Dell, HP, Barracuda, Mikrotik, Netgear, IBM, TP-Link, D-Link, Cisco, Edimax, Zyxel, Ubiquiti.

Rozwój technologii bezprzewodowych spowodował znaczący wpływ na wykorzystanie urządzeń pracujących w tej technologii w małych, średnich i dużych firmach. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów budowy sieci teleinformatycznych bez znaczącego wpływu na jakość transmisji danych, dając jednocześnie pracownikom narzędzie do mobilnej pracy w obszarze całej firmy i nie tylko. Dlatego też do budowy projektowanych przez nas sieci chętnie wykorzystujemy urządzenia WiFi, dzięki którym można szybciej i sprawniej uruchomić w pełni wydajną sieć teleinformatyczną. Sprawdza się to szczególnie w firmach posiadających wiele budynków, pomieszczeń, hal produkcyjnych, placów, a także pracowników mobilnych pracujących często na dużych obszarach firmy oraz korzystających z mobilnych urządzeń takich jak smartphone, tablet, notebook, itp.

Stacje robocze

Konfigurację dostosowującą komputery do pracy w sieci teleinformatycznej wykonują nasi inżynierowie i technicy, zapewniając stabilną pracę stacji roboczych, pewną wymianę danych z innymi użytkownikami sieci oraz dostęp do wszystkich przewidzianych urządzeń peryferyjnych takich jak drukarki sieciowe, skanery, itp. Komputery firmowe wyposażamy również w niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oprogramowanie, które jest przygotowywane do pracy zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

 

Urządzenia peryferyjne

W każdej sprawnie działającej sieci teleinformatycznej wymagana jest prawidłowa konfiguracja urządzeń peryferyjnych takich jak drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, itp.. Ta konfiguracja ma znaczący wpływ na stabilność pracy urządzeń peryferyjnych oraz na wydajność pracy użytkowników sieci.

Administrowanie siecią teleinformatyczną, a rozwój firmy

Administrowanie siecią teleinformatyczną jest jednym z ważniejszych elementów prawidłowego funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Od administratora sieci zależy jakość i wydajność pracy pracowników korzystających z urządzeń teleinformatycznych. Administrator sieci teleinformatycznej odpowiada za bezpieczeństwo sieci. Prawidłowe zarządzanie siecią oraz planowanie inwestycji teleinformatycznych wpływa znacząco na szybki rozwój firmy. Systematyczna, w zależności od potrzeb, rozbudowa i konserwacja infrastruktury teleinformatycznej pozwala na zachowanie wieloletniej sprawności sieci teleinformatycznej i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Inwestycje teleinformatyczne

W celu sprawnego administrowania siecią teleinformatyczną i zapewnienia adekwatnej do potrzeb infrastruktury teleinformatycznej, z dużą rozwagą planujemy dla naszych klientów inwestycje teleinformatyczne. W planowaniu bierzemy pod uwagę wydajność sieci, bezpieczeństwo sieci, optymalne koszty inwestycji, komfort pracy pracowników, wpływ na zwiększenie wydajności pracy pracowników, możliwość rozbudowy sieci, zwiększenie rentowności prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

Realizacja zadań administratora sieci

Administrując siecią teleinformatyczną zawsze mamy na uwadze stabilną i bezpieczną pracę sieci oraz komfort i wydajność pracy pracowników. Według nas są to kluczowe elementy funkcjonowania prawidłowo skonfigurowanej sieci.

Aby zrealizować prawidłowe administrowanie siecią stosujemy do zarządzania siecią sprawdzony sieciowy system operacyjny Microsoft Server wraz z zintegrowaną usługą katalogową Active Directory. W przypadku mniejszych sieci, gdzie nie jest wymagane tak rozbudowane oprogramowanie systemowe, wykorzystujemy wbudowane oprogramowanie routerów i przełączników zarządzalnych, którymi również można z powodzeniem zarządzać wydajną siecią. Administrowanie siecią polega głównie na stosownej konfiguracji urządzeń sieciowych (w tym stacji roboczych użytkowników), systemów zarządzających siecią, a także zabezpieczeniem danych. Nasza kadra stosuje w procesie administrowania siecią sprawdzone w wieloletniej pracy metody, które pozwalają zapewnić optymalny stopień konfiguracji sieci.

W całym procesie administrowania siecią nie zapominamy o archiwizowaniu przetwarzanych w sieci danych. Dbamy o to, żeby dane były zabezpieczone w możliwie najwyższym stopniu z zachowaniem wyznaczonych standardów współczesnych sieci teleinformatycznych, czyli wymaganej ilości kopii zapasowych, stosownym przechowywaniu, itp..

Na życzenie klienta prowadzimy dokumentację administratora sieci teleinformatycznej. Wykonujemy systematyczną inwentaryzację infrastruktury teleinformatycznej w firmie. Weryfikujemy zainstalowane oprogramowanie na wszystkich komputerach i urządzeniach mobilnych pracujących w sieci. Analizujemy ruch sieciowy w celu wyeliminowania błędów i zagwarantowania wydajnej transmisji danych przy jednoczesnej kontroli nieakceptowanych działań użytkowników sieci.

 

Administrator sieci na bieżąco diagnozuje i usuwa uszkodzenia oprogramowania oraz aktualizuje oprogramowanie systemowe i użytkowe stosowane przez użytkowników, zgodnie z planem inwestycji teleinformatycznych oraz zgodnie ze zmianami w przepisach prawa. Administrator sieci sugeruje kierunki rozwoju sieci teleinformatycznej w firmie, analizując sposób i poziom wykorzystania zasobów sieci. Administrator ściśle współpracuje i konsultuje pracę sieci teleinformatycznej z kadrą zarządzającą przedsiębiorstwem.