O firmie

Usługi IT.

PROGRES Arkadiusz Krupka (AKPROGRES) jest firmą, której historia sięga 1991 roku. Od początku istnienia firmy zajmujemy się świadczeniem usług IT, głównie w małych i średnich podmiotach handlowych, handlowo-usługowych, produkcyjnych, w biurach rachunkowych, hotelach, restauracjach, instytucjach państwowych (urzędach miast i gmin, szkołach publicznych, bibliotekach itp.) oraz szkołach niepublicznych. Prowadzimy sprzedaż stacjonarnych i przenośnych urządzeń komputerowych, urządzeń  peryferyjnych oraz urządzeń sieciowych, systemów zarządzania firmą klasy ERP oraz innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wszystkie sprzedawane przez nas urządzenia, oprogramowanie objęte są gwarancją i stałym serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym.

Projektowaniem, budową i utrzymaniem sieci teleinformatycznych zajmujemy się od początku działalności naszej firmy, łącząc kompetencje informatyczne, telekomunikacyjne i instalatorskie. Nasi inżynierowie dostosowują projekty do potrzeb i możliwości naszych Klientów, a technicy sprawnie budują sieci według wcześniejszych ustaleń.

Nasze usługi świadczymy najczęściej w lokalizacji Klienta lub zdalnie korzystając z najnowszych rozwiązań teleinformatycznych.

AKPROGRES swoim zasięgiem działania obejmuje teren całej Polski. Większość naszych Klientów pochodzi z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego. Wszystkim naszym Klientom gwarantujemy pełną obsługę serwisową i stały dostęp do informacji handlowych. Dla zapewnienia Klientom bezpiecznej pracy oraz skutecznej i ciągłej obsługi serwisowej z zainteresowanymi podmiotami podpisujemy stałe umowy abonamentowe. Klientom abonamentowym gwarantujemy krótki czas reakcji na uszkodzenia, pomoc merytoryczną i techniczną przy zainstalowanych systemach oraz stały nadzór nad pracą sieci teleinformatycznych oraz innych instalowanych przez nas systemów. Zapewniamy systematyczną archiwizację danych na zewnętrznych nośnikach danych, aktualizację systemów itp. Firmy zainteresowane kształceniem swojej kadry mają możliwość skorzystania ze szkoleń oferowanych przez naszą firmę. Część szkoleń dotyczących systemów zarządzania firmą realizowana jest przy współpracy z producentem danego systemu. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na terenie firmy Klienta dla większej liczby pracowników.

Jesteśmy otwarci na wszelkie współczesne rozwiązania IT, które w pozytywny sposób wpływają na rozwój przedsiębiorstw oraz zapewniają szeroki dostęp do informacji i przetwarzania danych, a także wpływają na wysoki komfort i wydajność pracy.

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

Od 2017 roku wprowadziliśmy do naszych usług doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, szczególnie związane z wdrażaniem w organizacjach nowych przepisów o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 roku.

Zapewniamy stałe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych. Wdrażamy w podmiotach, organizacjach, placówkach publicznych procedury ochrony danych osobowych zgodnych z Ogólnym Rozporządzeniem RODO. Wdrażamy polityki bezpieczeństwa informacji, prowadzimy stały nadzór nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa w podmiocie, organizacji, placówce publicznej, przygotowujemy stosowną dokumentację (politykę bezpieczeństwa informacji, instrukcję zarządzania systemem informatycznym, wykaz środków technicznych i organizacyjnych, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, procedury, upoważnienia, zgody, wykazy, ewidencje, itp.).
Oferujemy stałe wsparcie Administratorów danych osobowych (właścicieli firm, członków zarządów, burmistrzów, wójtów, itp.).

Zapewniamy obsługę przez wykwalifikowanych inspektorów ochrony danych (IOD).