O firmie

Usługi IT.

PROGRES Arkadiusz Krupka (AKPROGRES) jest firmą, której historia sięga 1991 roku. Od początku istnienia firmy zajmujemy się świadczeniem usług teleinformatycznych i elektronicznych w małych, średnich i dużych firmach, instytucjach państwowych oraz szkołach publicznych i niepublicznych. Prowadzimy sprzedaż urządzeń teleinformatycznych, systemów zarządzania firmą klasy ERP oraz innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Od wielu lat z powodzeniem projektujemy, budujemy, administrujemy i utrzymujemy sieci teleinformatyczne w firmach. Zbudowane i utrzymywane przez nas sieci zapewniają stabilną pracę firm, wysoki poziom bezpieczeństwa danych, dostęp do globalnej sieci Internet.

Informatyzacją firm oraz budową sieci zajmuje się wykwalifikowana kadra inżynierska. Nasze usługi świadczymy najczęściej w lokalizacji klienta lub zdalnie korzystając z najnowszych rozwiązań teleinformatycznych.

AKPROGRES swoim zasięgiem działania obejmuje teren całej Polski. Większość naszych klientów pochodzi z województw wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego. Naszymi klientami są głównie małe i średnie firmy handlowe, handlowo-usługowe, produkcyjne, biura rachunkowe, hotele, restauracje, instytucje państwowe (urzędy miast i gmin, szkoły publiczne, biblioteki itp.) oraz szkoły niepubliczne. Wszystkim naszym klientom gwarantujemy pełną obsługę serwisową i stały dostęp do informacji handlowych. Dla zapewnienia klientom bezpiecznej pracy oraz skutecznej i ciągłej obsługi serwisowej z zainteresowanymi klientami podpisujemy stałe umowy abonamentowe. Klientom abonamentowym gwarantujemy krótki czas reakcji na uszkodzenia, pomoc merytoryczną i techniczną przy zainstalowanych systemach oraz stały nadzór nad pracą sieci teleinformatycznych oraz systemów monitoringu. Zapewniamy systematyczną archiwizację danych na zewnętrznych nośnikach danych, aktualizację systemów itp. Firmy zainteresowane kształceniem swojej kadry mają możliwość skorzystania ze szkoleń oferowanych przez naszą firmę. Część szkoleń dotyczących systemów zarządzania firmą realizowana jest przy współpracy z producentem danego systemu. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na terenie firmy klienta dla większej liczby pracowników.

Dla naszych klientów prowadzimy sprzedaż stacjonarnych i przenośnych urządzeń komputerowych i peryferyjnych oraz urządzeń sieciowych. Wszystkie sprzedawane przez nas urządzenia objęte są gwarancją i stałym serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym.

Jednocześnie nieustannie obserwujemy trendy w branży IT i rozwój technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. Niektóre z tych technologii wdrażamy w firmach naszych klientów szybciej niż inni.
Jesteśmy otwarci na wszelkie współczesne rozwiązania IT, które w pozytywny sposób wpływają na rozwój przedsiębiorstw oraz zapewniają szeroki dostęp do informacji i przetwarzania danych, a także wpływają na wysoki komfort i wydajność pracy.

Doradztwo w zakresie Ochrony Danych Osobowych.

Od 2017 roku wprowadziliśmy do naszych usług doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, szczególnie związaną z wdrażaniem w organizacjach nowych przepisów o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 roku.

Zapewniamy stałe doradztwo w zakresie Ochrony Danych Osobowych. Wdrażamy w podmiotach, organizacjach, placówkach publicznych procedury Ochrony Danych Osobowych zgodnych z Ogólnym Rozporządzeniem RODO. Wdrażamy Polityki Bezpieczeństwa Informacji, prowadzimy stały nadzór nad przestrzeganiem Polityki Bezpieczeństwa w podmiocie, organizacji, placówce publicznej, przygotowujemy stosowną dokumentację (Politykę Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym,  Wykaz środków technicznych i Organizacyjnych, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, procedury, upoważnienia, zgody, wykazy, ewidencje, itp.).
Stałe wsparcie Administratorów Danych Osobowych (właścicieli firm, członków zarządu, burmistrzów, wójtów, itp.).

Zapewniamy obsługę przez wykwalifikowanych Inspektorów Ochrony Danych (IOD).