Usługi IT (Outsourcing IT)

Ootsourcing

Outsourcing usług IT i wszystkich innych, które oferujemy z powodzeniem już od 1991 roku, jest chętnie wykorzystywany przez przedsiębiorców ze względu na liczne korzyści jakie przynosi. Korzyści te, to przede wszystkim bardziej efektywna kontrola i zmniejszenie kosztów operacyjnych, możliwość koncentrowania się przedsiębiorców na swojej głównej działalności, pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry i zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje albo potrzebuje dodatkowego wsparcia, uwolnienie się przedsiębiorcy od problematyki IT.

 

Zakres świadczonych przez nas usług IT:

Sieci teleinformatyczne
Projektowanie, budowa, rozbudowa, uruchamianie, konserwacja i utrzymanie sieci teleinformatycznych.
Instalacja, konfiguracja, uruchamianie i administrowanie serwerów (Microsoft, Linux).
Instalacja, konfiguracja, uruchamianie i administrowanie systemów operacyjnych (Windows, Linux).
Instalacja, konfiguracja, uruchamianie i administrowanie serwerów komunikacyjnych, central telefonicznych (PLATAN).
Instalacja, utrzymanie i administrowanie serwerów baz danych.
Administracja, utrzymanie i stały nadzór infrastruktury IT.
Diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń oprogramowania.
Diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń infrastruktury IT.
Planowanie i realizacja prac konserwacyjnych sprzętu.
Raportowanie wykonywanych czynności IT.
Instalacja, konfiguracja, uruchamianie urządzeń sieciowych, komputerów, urządzeń peryferyjnych.
Instalacja, wdrażanie, administrowanie systemów zarządzania firmą (ERP).

Bezpieczeństwo
Konfiguracja infrastruktury IT ukierunkowana na bezpieczeństwo sieci.
Archiwizacja i odzyskiwanie danych.
Szyfrowanie dysków.
Wdrażanie systemów klasy AV, ochrona antywirusowa.
Usuwanie wirusów i oprogramowania szpiegującego przy zastosowaniu sztucznej inteligencji.
Kontrola dostępu do stron internetowych.
Opracowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa firmy, w tym procedur bezpieczeństwa informacji.
Szyfrowanie transmisji WiFi.

Audyty
Audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT.
Kontrola legalności oprogramowania.
Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania.

Serwis
Instalacja urządzeń peryferyjnych.
Aktualizacja oprogramowania.
Lokalne i zdalne wsparcie techniczne i merytoryczne.

Doradztwo
Doradztwo w zakresie integracji systemów IT.
Planowanie i realizacja inwestycji IT.
Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznych oraz procedur IT.
Redukcja kosztów operacyjnych w obrębie technologii IT.
Szkolenia IT.